Forsiktig optimist

Det har gått noen uker siden siste oppdatering i uranium. Det er derfor på tide med en oppdatering. Jeg har også lagt ved noen betraktninger om hvordan det er å investere i dette markedet.

En kort oppdatering fra markedet

Fredag 4 desember 2020 så vi bevegelser i uraniummarkedet som vi ikke har sett på lenge. Flere av aksjene mine steg med over 10 % og porteføljen fikk en hyggelig boost inn i helgen. Hva som kan være årsaken til dette er nyheten om at “Environment and Public Works” -komiteen i det amerikanske senatet godkjente et tverrpolitisk lovforslag kalt “American Nuclear Infrastructure Act”. Lovforslaget går blant annet ut på at de ønsker å etablere en amerikansk nasjonal strategisk uraniumreserve. USA får i dag over 99 % av uraniumet sitt fra kilder utenfor landets grenser. Noe som gjør de svært sårbare. Lovforslaget sier at myndighetene kan ikke kjøpe uranium fra selskaper som er kontrollert av, eller som er underlagt jurisdiksjoner i, Russland eller Kina. Ved å ekskludere disse kan bare amerikanske (og kanadiske og australske selskaper som opererer i USA) i praksis levere uranium til myndighetene. Politiske beslutninger tar veldig ofte lang tid, men signalene en får fra Washington hvor begge partiene støtter lovforslaget er lovende. Du kan lese artikkelen som er linket her.

Det var ikke bare de amerikanske aksjene som steg på fredag, så det er mer optimisme i markedet enn for USA alene. Forhåpentligvis vil vi se mer nyheter mot slutten av året eller i første halvdel av 2021. Inngåelse av langtidskontrakter eller at spotmarkedet beveger seg oppover vil være en svært positiv trigger for markedet. Jeg er forsiktig optimist for øyeblikket.

Hvordan er det å investere i markedet og hva er min tilnærming?

Siden det ikke er så mange andre nyheter å melde tenkte jeg å si litt om min tilnærming til markedet. Jeg vil betegne måten jeg investerer på som risikopervers. Jeg har store posisjoner i hovedsakelig to bransjer: uranium og edle metaller. Posisjonen i uranium er igjen omtrent dobbelt så stor som i edle metaller. Diversifisering blant flere bransjer er bortimot ikke eksisterende. Jeg vil derfor si at jeg investerer ikke, jeg spekulerer. Grunnen til at jeg spekulerer er at det er få ideer som er virkelig gode og en bør heller fokusere på de få gode ideene og maksimere disse i stedet for å forsøke å ha 20 gode ideer på en gang. I motsetning til diversifisering hvor en ikke legger alle eggene i en kurv, så har jeg en kurv jeg forsøker å passe på så godt som mulig.

Photo by Rodolfo Clix on Pexels.com

Du kan se nærmere på artiklene mine om uranium, gull og sølv om hvorfor jeg har investert i akkurat disse bransjene.

Uranium kan for mange være en litt frustrerende bransje å investere i. Det kan gå lengre perioder hvor det ikke skjer noe som helst etterfulgt av perioder hvor en ser store bevegelser. Mange velger seg derfor andre bransjer å investere i som er i stigende trend for øyeblikket (som for eksempel tech-aksjer). Grunnen til at investorer som meg fortsatt holder seg til uranium er at oppsiden er så stor hvor at selskapene kan mangedoble seg over ganske kort tid. En ser ofte mye “hyping” av fra investorer som har investert penger i noen av selskapene, men dette betyr ikke nødvendigvis at de har gjort det nødvendige arbeidet med å analysere dem. Jeg har også i en av de tidligere postene mine nevnt at ledelsen i flere av selskapene er bedre til å grave etter penger fra lommene til investorene enn de er til å grave etter uranium. En bør derfor være selektiv i aksjene en velger seg ut.

Jeg forsøker å veie opp plasseringene i aksjemarkedet med å være mindre aggressiv på andre felt. Jeg har en bolig som er rimelig og hvor de månedlige utgiftene utgjør en lav andel av inntekten min. Videre holdes levekostnadene mine nede med å sykle til jobben og spise den samme medbragte lunsjen hver dag. Jeg har også en god del penger på bankkonto som sikkerhet i bakkant. Noe som gjør at jeg føler meg komfortabel med risikonivået på de mer spekulative investeringene mine. Hvordan investeringene mine gjør det påvirker ikke levestandarden min i dag. Hvis de derimot innfrir forventningene mine for fremtiden så vil de påvirke levestandarden i fremtiden.

Photo by Pixabay on Pexels.com

Leave a Reply