Intet er nytt under solen

Tittelen for dagens innlegg er en del av uttrykket: “Det som har skjedd, skal atter skje, og det som ble gjort, skal gjøres på nytt. Intet er nytt under solen.” (Forkynneren 1:9). Betydningen jeg tolker fra uttrykket er at selv om tidene forandrer seg så er vi mennesker oss selv lik. Noe som kan være lurt å huske på som investor.

Denne uken har vi sett at gullprisen har gått under 1800 dollar igjen, av mange sett på som et svært viktig teknisk støttenivå. At vi har gått gjennom dette nivået betyr at fallet kan fortsette videre nedover. Dette er noe som selvsagt påvirker porteføljen min med investeringer i gull og selskaper som graver Jeg vil likevel forsøke å forklare hvorfor jeg (i det minste ikke foreløpig) har planer om å redusere posisjonen min i gull.

Gullprisen siste 6 måneder

Et fall i gullprisen i løpet av et bullmarkedet er forventet. I de fleste bullmarkeder er det korrigeringer på over 10 % som rister av seg investorene som har minst overbevisning over plasseringen sin. Det er hvordan du håndterer disse fallene som avgjør resultatene du vil få på sikt. Tror du som media sier at gullprisen nå utelukkende reagerer basert en kommende vaksine på Covid-19? Jeg tror at finans- og pengepolitikken til verdens sentralbanker har mye mer å si fremover. I USA så startet sentralbanken med stimuli og støttekjøp lenge før viruset spredte seg rundt verden. Videre er spørsmålet: når sentralbankene har økt pengetrykkingen og økt gjelden sin, kan de reversere dette og begynne å sette opp rentene i de kommende årene? Svaret mitt til dette spørsmålet er et helt klart “nei”. Jeg tror at verdens sentralbanker har satt igang et snøskred de ikke har kontroll over. Under er et par eksempler jeg mener ikke er løst i banksektoren i verden.

Sentralbanken i USA sitt forsøk på å normalisere markedene etter finanskrisen

Janet Yellen, daværende sentralbanksjef i USA, sa i 2017 at prosessen med å normalisere rentene ville bli som å se på maling tørke. Sentralbanken i USA var på denne tiden helt ferdig med de kvantitative lettelsene sine etter finanskrisen i 2008. De kvantitative lettelsene bestod av å kjøpe statsobligasjoner og å kutte rentene for å stimulere økonomien. Grunnen til at sentralbanken i etterkant har forsøkt å sette opp rentene igjen er at den bør ha styringsrenten over 4 % for å ha tørt krutt før en ny krise rammer økonomien. Tanken er å øke rentene i gode tider og kutte dem når det går dårlig. Hvis sentralbanken ikke har fått økt rentene høyt nok opp før økonomien snur negativt igjen er det ikke sikkert at de har muligheter til å stoppe den negative trenden.

https://www.statista.com/chart/21023/us-federal-funds-target-rate/

Mellom 2015-2016 begynte sentralbanken å sette opp renten i små steg. Disse renteøkningene toppet derimot ut på 2,5 % i 2019, langt unna målet som var en rente på minst 4 %. Den nye sentralbanksjefen Jerome Powell stoppet økningen av rentene ved inngangen til 2019 fordi vi opplevde et større fall i børsindeksene på dette tidspunktet. Jerome Powell var redd for at dette børsfallet skulle spre seg til realøkonomien. Sentralbanken i USA turte derfor ikke å fortsette i sporet med en videre økning av rentene. Senere ble rentene redusert gradvis nedover i løpet av 2019 for å stimulere økonomien. Dette var lenge før mars 2020.

Repo markedet

Videre hadde vi repo markedet i USA som kollapset i september 2019. Repo markedet er hvor de kommersielle bankene i USA vanligvis låner penger seg imellom over kortere perioder, for eksempel over natten. En slik avtale fungerer med at den ene parten selger verdipapirer til den andre parten som og godtar å kjøpe disse verdipapirene tilbake senere til en høyere pris. Verdipapirene fungerer i denne handelen som sikkerhet for handelen og sikrer bankene en god kilde til likviditet. Forskjellen mellom verdipapirets salgspris og prisen de kjøper det tilbake til er renten på lånet, også kalt reporenten.

Vanligvis har risikoen for disse handlene vært oppfattet som svært lav. Typisk så ligger reporenten rundt sentralbanken sin rente som på dette tidspunktet var rundt 2 til 2,25 %. I midten av september 2019 gikk derimot reporenten opp til over 10 % intradag, og selv da nektet banker som hadde overskuddslikviditet å låne ut midler. Tilliten i markedet var borte og ingen stolte på hverandre. Sentralbanken i USA måtte dermed hjelpe til. Noe som betyr at de gikk inn og kjøpte verdipapirene. I ettertid har dette blitt forsøkt forklart bort med at bankene trengte midlene sine for skattebetaling for selskaper og lignende. Likevel måtte den amerikanske sentralbanken fortsette med inngripen i dette markedet frem til viruset spredte seg ut fra Kina og til resten av verden. Coronaviruset økte bare etterspørselen etter mer inngripen fra sentralbanken.

https://www.brookings.edu/blog/up-front/2020/01/28/what-is-the-repo-market-and-why-does-it-matter/

Dette er to eksempler på at økonomien var i vanskeligheter lenge før viruset kom på banen. Dette reflekterte også i gullprisen som hadde en svært sterk utvikling i 2019. En vaksine kan begynne å bedre situasjonen i verden, men de økonomiske ringvirkningene tror jeg ikke vi er ferdige med på en lang stund ennå.

Gullprisen siste 20 år med fokus på utvikling i 2019

Situasjonen vi befinner oss i nå

Nyhetene om en vaksine på vei gjør at vi kanskje kan forberede oss på at nedstengningene nærmer seg slutten. Ringvirkningene fra nedstengningene er derimot ikke over med det første. Vi har flere selskaper som har måttet stenge dørene permanent og arbeidsledigheten er fortsatt høy. Alle som er uten en inntekt vil trenge hjelp i en form eller annen. Politikere som ønsker å beholde (eller komme til) makten må love nye hjelpepakker til befolkningen. Siden nedstengning av samfunnet har blitt styrt fra politikerne på toppen vil befolkningen kreve å ikke måtte lide unødvendig tap for å følge regler og retningslinjene som har blitt satt til dem. At de som har kontroll over pengepressene vil trykke opp mer penger slik det har blitt gjort tidligere ser jeg meg ganske sikker på. Intet er nytt under solen.

https://www.fxstreet.com/news/feds-balance-sheet-size-to-exceed-10-trillion-by-the-end-of-2021-202006260258

Det er utsiktene for økt pengetrykking som gjør at jeg fortsett sitter stille i båten med investeringene mine i gull. Jeg kan referere til Bridgewater Associates ledet av Ray Dalio om: “It’s wise to hold some of what central banks can’t create more of.” På kort sikt kan gullprisen falle ytterligere, men jeg tror at vi i november 2021 vil se en pris som er betydelig høyere enn den vi har i dag.

Leave a Reply