Hvordan investerer jeg i uraniumbransjen

Det er flere måter å investere i uraniumbransjen. Jeg har derfor tenkt å være litt mer spesifikk om fremgangsmåten jeg bruker for å investere i bransjen. Kanskje dette kan være nyttig for deg?

Uraniumbransjen kan ved første øyekast være litt uoversiktlig og avskrekkende. Hvis en ønsker å spare litt tid i starten kan det være greit å starte med denne oversikten over hvordan bransjen kan deles opp. Jeg deler derfor bransjen inn i 6 forskjellige investeringsnivåer etter risiko og avkastningsmuligheter. De forskjellige alternativene er fra minst risikabel til mest risikabel:

 1. Selskap som holder den fysiske råvaren
 2. Produsenter
 3. Indeksfond
 4. Selskaper som kan produsere på kort sikt
 5. Selskaper som kan produsere på lengre sikt
 6. Leteselskap

Jeg har lagt ved noen eksempler på selskaper som jeg mener tilhører de ulike investeringsnivåene, men dette er på ingen måten en uttømmende liste. At selskapene er inkludert som eksempler betyr heller ikke at det er selskaper jeg investerer i. Det er flere selskaper på listen som betaler ledelsen altfor mye for uten å produsere noe som helst. Det eneste de graver etter er penger fra lommene til investorene som er med på alle emisjonene.

Bilde av uranium yellow cake, en solid form av uranium-oksid produsert fra uranium malm. Kilde: Energy Fuels Inc.
 1. Selskap som holder den fysiske råvaren 

Har minimale kostnader. Har ikke samme utvinnings-, lete- og personalkostnader som alle selskaper som produserer eller leter. Har derfor lavest risiko for tap av alle. Følger stort sett prisen for den underliggende råvaren. Det negative er at avkastningen derimot blir begrenset siden produsentene og leteselskapene har høyere potensiale (og tilhørende risiko) for avkastning.

Eksempler på selskap i denne kategorien: Uranium Participation Company (U.TO) og Yellow Cake (YCA.L)

2. Produsenter

Selskaper som produserer og leverer til kraftverk i dag. De har god kontantstrøm og har som oftest en veldig solid balanse som gjør at de kan ta nytte av og kjøpe opp mindre selskaper. Det mest negative med disse er at de kan ha bundet produksjonen sin til en lavere kontraktpris enn det en forventer at den kan oppnå de neste årene og disse selskapene ikke får dra like stor nytte av dette.

Eksempler på selskap i denne kategorien: Kazatomprom (0ZQ.BE), Cameco (CCJ eller CCO.TO)

3. Indeksfond

Indeksfondene eier litt av alle aksjer, men har desidert overvekt i produsenter og selskap som holder den fysiske råvaren. Dette utgjør nesten 50 % av fondene. Det er derfor mindre plass til selskaper som kan produsere på kortere eller lengre sikt og bortimot ingen leteselskaper.  

Eksempler på selskap i denne kategorien: Horizons Global Uranium Index (HURA.TO), North Shore Global Uranium Mining ETF (URNM) og kanskje snart URA (som nå har 70 % uranium etter å kun ha hatt 50 % ved inngangen til 2020)

4. Selskaper som kan produsere på kort sikt

Flere av selskapene i denne kategorien har produsert tidligere, men har stengt ned produksjonen på grunn av lave priser på uranium som gjør det ulønnsomt å produsere. Hvis ikke er de i juristiksjcner som i Afrika hvor de raskere kan få tillatelse til å starte drift av gruvene. Det er selskap i denne gruppen som har best mulighet til å komme i produksjon i den kommende kontraktsyklusen så det er her jeg har lagt størstedelen av investeringene mine.

Eksempler på selskap i denne kategorien: Energy Fuels (UUUU), UR-Energy (URG), Uranium Energy Corp (UEC), Bannerman Resources (BMN.AV), Global Atomic (GLO.TO), Goviex Uranium (GXU.V), Paladin Energy (PALAF)

5. Selskaper som kan produsere på lengre sikt

Dette er selskaper som har funnet en stor ressurs og klargjør den for produksjon, men som kanskje ikke kommer i gang med produksjon  i denne syklusen. Det er derfor høyere risiko enn de selskapene i kategorien over. Mange av disse selskapene er derimot svært spennende og kan være verdt en liten allokering.

Eksempler på selskap i denne kategorien: Nexgen Energy LTD (NXE.TO), Denison Mines Inc (DML.TO), Fission Energy (FCU.TO), Encore Energy (EU.V), Deep Yellow Limited (DYLLF) og Laramide Resources (LAM.TO)

6. Leteselskaper

Leteselskapene er bortimot lottoaksjer. De kan finne et hull som er verdt flere milliarder dollar, men svært mange av de er verdt null og fungerer bedre som jaktterreng for Elg og annet villt. Foreløpig har jeg ikke allokert noe til denne gurpen selskaper. Her ville jeg maks lagt 1 – 5 % av investeringene mine i uraniumbransjen. 

Eksempler på selskap i denne kategorien: Standard Uranium (STND.V) og Fission 3.0 (FUU.V)

Analysearbeid videre

Dette er bare et utgangspunkt for utvelgelse av selskaper å invester i. En bør så gå over materiell som er tilgjengelig på nettsidene til selskapene for å luke bort de verste selskapene. I tillegg kan en se etter intervjuer som selskapene har gjort. Det er for eksempel selskaper som ikke stiller opp på intervjuer hvor de ikke kan kontrollere spørsmålene på forhånd. Det er det enkleste røde flagget en kan finne. Det er litt mer arbeid å finne lønn og administrasjonskostnader i regnskapene og vurdere om disse er for høye for et selskap som ikke er i drift, men det er flere av selskapene som er skyldige i dette. Til slutt er det også viktig å finne ut om selskapet har ledelse som har god track record. Har de funnet uranium før? Kom de i produksjon i den forrige syklusen? Har de skapt verdier for aksjonærene sine tidligere? Det er mange som bare hopper fra selskap til selskap og disse ønsker en å unngå. Per i dag er det ca 50 selskaper som er i uranumbransjen. Ved toppen i forrige syklus var det over 500 som hadde uranium i navnet sitt. Fordelen er derfor å investere før dette markedet blir for uoversiktlig med nye aktører. For de som fulgte med litt i Kryptovaluta og Cannabis de siste årene så dukket det opp veldig mange selskaper rett før disse begynte å toppe ut.

Helt til slutt vil jeg anbefale noen ressurser som jeg har brukt i min research:

 • Mike Alkin (Første jeg hørte fra om investeringer i Uranium. Har hørt alle podcastene han har gitt ut. Mike Alkin har store deler av karrieren jobbet som short selger for hedgefond. Han så derfor på uraniumbransjen fra et short perspektiv, men endte opp med det motsatte. Hele podcast serien hans gir en svært god gjennomgang av dynamikken i bransjen).
 • Cruxcasts (Matthew Gordon intervjuer personer i ledelsen i selskaper i hele ressursbransjen. Han stiller svært gode spørsmål og det er ikke alle ledere som får bestått her. En veldig god ressurs for invesorer).
 • L2 Capital (Marcelo Lopez har gitt meg noen av mine aller beste ideer for investeringer i uranium. Dessverre for meg er noen av intervjuene på portugisisk siden selskapet er brasiliansk).
 • Smithweekly Discussions (Intervjuer med selskaper og eksperter i ressursbransjen).

Leave a Reply