Sølv

Sølv har som gull en historie som går tilbake over 5 000 år. Du har kanskje hørt om Judas og de 30 sølvstykkene som er kjent historie selv utenfor kristendommen. I USA startet de faktisk opp med å være på en sølvstandard i 1785 hvor sølv, og ikke gull, var godkjent betalingsmiddel for varer og tjenester. På grunn av at sølv har en langt lavere verdi enn gull så har faktisk sølv vært mer praktisk for bruk i daglig handel enn gull.

Den mest anerkjente grunnen for at gull er verdt mer enn sølv er at det finnes mer tilgjengelig sølv enn gull i verden. Siden gull er mest sjeldent av de to så har dette vært en av grunnene til at gull er mer verdt. Under romertiden måtte man gi 12 deler sølv for hver del av gull (eller 12:1), og i USA satte de verdien mellom gull og sølv til (15:1). Etter at gull og sølv mistet sin monetære status har dette gull til sølv forholdet økt og også variert mye. I mars 2020 var dette forholdet så høyt som 125:1 som tilsier at du kunne kjøpe et stykke gull for 125 sølvstykker. Dette måltallet har derimot falt mye i ettertid etter en periode med sterk vekst i sølvprisen opp til 28 dollar per unse. Gull har steget i samme periode, men bevegelsen til sølv har vært større. Per 6. august 2020 er forholdet nede i 73:1 .

Sølv omtales ofte som «poor man’s gold». Andre ser på sølv som lillebroren til gull. Spørsmålet en kan stille seg er derfor “hvorfor skal vi investere i dette?” – Det er nettopp dette som gjør sølv mer eksplosivt enn gull.

Flere som investerer i fysisk sølv har ikke råd til å kjøpe fysisk gull når bullmarkedet i edle metaller virkelig er i gang. 2 000 dollar for en unse gull er rundt 18 000 kroner og det er derfor ikke lett å få tak i store mengder av. Mange går derfor inn i det nest beste, og det nest beste er sølv. Sølv har i dag (6. august 2020) prisen 28 dollar per unse sammenlignet med gull som har prisen 2 050 dollar per unse. Det vil si at du får over 73 unser med sølv for hver unse med gull.

Sølv anses i dag som hovedsakelig industrielt metall. Sølv brukes blant annet i batterier, medisin, fotografi, RFID-chipper og i en mengde andre industrier. Mange mener derfor at prisen påvirkes mer av industriell aktivitet enn den mer historiske monetære etterspørselen. Jeg mener at potensiale er større for sølv da det får større monetær rolle jo mer som trykkes av fiat penger. Sølv blir sett på som alternativ nummer to etter gull for å forsikre seg mot dette. (Fiat penger er myndighetsutstedte valutaer som ikke er støttet av en fysisk vare, for eksempel gull eller sølv, men heller støttet av regjeringen som utstedte dem. Den norske kronen, amerikanske dollar og euroen er alle fiat penger). På grunn av den industrielle bruken finnes det mindre verdier av sølv for investering enn det finnes av gull. Sølv har derfor eksplosive muligheter på oppsiden sammenlignet med gull.

Når edle metaller beveger seg inn i et bullmarked så forteller historien oss at sølv beveger seg etter gull. Gull går opp først etterfulgt av sølv som kommer etter med større bevegelser. En bevegelse fra 1000 til 1800 per unse gull er prosentvis mindre enn en bevegelse fra 20 til 50 i sølv.

En annen grunn til at jeg er positiv til sølv er at metallet prismessig ikke har nådd en ny all time high siden 1980. Prisen toppet den gangen ut rett under 50 dollar per unse. (Sølvprisen har en gang siden kommet opp mot 50 dollar i 2011, men 40 år uten en ny toppnotering taler for at det er potensiale i dette metallet). Til sammenligning hadde gull sin forrige all time high i 2011 og har nettopp passert den forrige topplasseringen i juli 2020 og er fortsatt på vei videre. Jeg mener at sølv kan være på vei mot en tilsvarende topplassering i løpet av de neste årene.

I sølv (som i gull) så kan man investere direkte i metallet i form av mynter og barrer eller indirekte via sølvgruveselskaper som har enda større avkastningspotensiale.

Selskaper som graver etter sølv har svært ofte lave marginer. Et selskap kan gå fra å drive negativt med en pris på 20 dollar til å drive positivt med en pris på 27. Disse selskapene er derfor svært eksplosive på oppsiden på grunn av at en endring på 1 dollar kan doble bunnlinjen til selskapet. Videre finnes det flere selskap som taper penger på pris under 20 dollar, men som over denne barrieren blir lønnsomme med påfølgende reprising for selskapet.

Jeg vil skrive mer spesifikt om investering i gull og sølv i mitt neste innlegg.

Leave a Reply