Gull, en introduksjon

Hva kommer opp i hodet på deg når du tenker penger? Er det sedler med fiskemotiver som vi har i Norge? Er det amerikanske dollar? Penger på bankkonto? Kredittkort?

Eksemplene over er hva jeg vil kalle valuta eller kreditt, ikke penger. Valuta og kreditt er noe som kan veksles om i noe av reell verdi som produkter eller tjenester eller veksles inn i ekte penger. For meg er kun gull (og sølv) ansett som penger. For å sitere J.P. Morgan (1912): “Gold is money. Everything else is credit.” Sedler, og penger på konto er valuta, eller en “medium of exchange”. Valuta oppfattes av de fleste som penger, men det viser seg over over lengre sikt at valuta er mer risikabel enn ekte penger (gull).

Har du noen gang tenkt over hvorfor du krever renter for å ha innskudd i banken? Rentene du mottar i banken kan du se på som risikotillegg for usikkerheten du har på å la pengene stå i banken. Hvis banken går konkurs så har man (uten sikringsfond for bankene) kanskje tapt hele beløpet. “Sikkert som banken” betyr at vi tror at det er tryggere enn å sette midler i aksjer eller obligasjoner til et selskap, men at det fortsatt ikke er helt trygt. Butch Cassidy og Sundance Kid kan også komme å rane banken, selv om det i disse tider er oftere ran digitalt. Kontanter holdt utenfor banksystemet er derfor ansett som helt risikofritt siden kroner eller dollar aldri kan gå konkurs. Du mottar derfor heller ikke renter på kontantene. Likevel så har også kontanter over tid en risiko. Denne risikoen er til prisstigning.

For å vise risikoen med kontanter og en valuta som den norske kronen kan vi sammenligne verdien av en krone i 2019 mot verdien av en krone i 1996. Ifølge Norges Bank sin priskalkulator hadde en krone i 1996 verdien 1,63 sammenlignet med en krone i 2019. Det tilsier en prisstigning på varer i norske kroner på varer med hele 63 %. Dette betyr med andre ord at kronen har svekket seg betydelig over 23 år og varene du kan kjøpe for kronene har blitt 63 % dyrere.

Hvis vi gjør det samme med gull over samme periode får vi et helt annet resultat. I 1996 hadde en unse (28 gram) gull en verdi på 2 466 kroner mot 13 287 kroner for den samme unsen i 2019. Det tilsier en stigning på 5 388 % eller gull er verdt 5,4 ganger mer i 2019 enn i 1996.

Det er ikke at verdien på gull nødvendigvis er gått opp på grunn av spekulasjon. En kan heller si at kronen har svekket seg mot gull. Mange liker ikke gull fordi de sier at prisen varierer mye, men trenden til gullprisen har hele tiden vært oppover, og har et motsatt forhold til pengemengden. Jo mer “penger” (les valuta) det finnes i verden, jo lavere verdi har det mot gull. 

Hva verdien på kronen som har svekket seg kaller de fleste en skjult skatt, eller “inflasjon”. For å være helt presis så er ikke svekkelsen av kronen inflasjon, men prisstigning. Prisstigning er som ofte et resultat av reell inflasjon. Inflasjon betyr bare at en har hatt en økning av pengemengden. En økning av pengemengden gir bare prisstigning om farten til pengene gjennom økonomien er høy og folk bruker pengene til kjøp av varer eller tjenester. Dette avhenger blant annet av troen forbrukerne har til valutaen de bruker. Om de tror den vil falle i verdi vil folk bruke den raskere.

Kort fortalt har gull har en historie som strekker seg helt tilbake til Egypt for 5 000 år siden og har vært brukt som byttemiddel siden. Gull er et metall som innehar egenskaper som gjør det helt unikt egnet som penger. Det er en grunn til vi har uttrykk som “god som gull” eller at ting du eier er “en gullgruve” eller en person er “verdt sin vekt i gull”. Gull har alltid hatt en særegen stilling i historien som betalingsmiddel og for å lagre verdier.

Fiat (papirpenger), som vi bruker som betalingsmiddel i dag, har en betydelig kortere historie og går tilbake til Kina rundt år 600 e.kr. Alle papirvalutaer har etter hvert gått mot sin indre verdi, som er 0, siden de kan trykkes opp av utstederne og alle som har hatt kontroll over pressene har til slutt printet for mye. Gull kan ikke trykkes opp, men må graves opp av bakken, og beholder derfor verdien sin og kan bli sett på som et anker mot andre valutaer eller råvarer.

Dette er bakteppet for hvorfor alle bør eie litt fysisk gull som en del av porteføljen sin.

Videre er noen argumenter for at gull vil bli enda mer aktuelt fremover i 2020.

  1. Usikkerhet over om vi får en global resesjon på som reaksjon til Covid-19 gir støtte til fortsatt økt interesse fra investorer siden gull blir ansett som en trygg havn. (Dette er bare et lite moment, men blir ofte gitt som eneste årsaken hvis økonomer blir bedt om å forklare økning i gullprisen).
  2. Det globale svaret på pandemien har vært pengetrykking vi aldri har sett maken til som øker gjeldsnivået til høyere nivåer enn sett tidligere.
  3. Lavere rentenivå globalt og USA har nå en sentralbankrente på 0 %. (Argumentet om at gull ikke har avkastning blir mer og mer irrelevant når banker med større risiko har 0 % i rente eller potensielt negative renter på sikt.
  4. Sentralbanker rundt omkring i verden forsøker å få tak i så mye gull som mulig.
  5. Historisk sett er gull ukorrelert med resten av markedet. Gull har for liten plass i gjennomsnitt porteføljen til investorer sammenlignet med historikken.

Argumentene over for å ha eksponering mot fysisk gull kan vi se på som defensive tiltak. Vi ser videre på gullaksjer gir multipler på eksponeringen mot gull.

  1. I tidligere bullmarkeder har gullgruveaksjer utkonkurrert selve metallet med en faktor på 2-3x. En kan kjøpe metallet direkte fra en forhandler og få en direkte eksponering mot gull i form av mynter eller barrer. Hvis en derimot kjøper aksjer i et selskap som utvinner gull så er potensialet større. En utvinner av gull har kanskje en fortjeneste på 100 dollar per unse de graver opp ved en gullpris på 1 500 etter alle kostnadene de har ved å grave det opp. Hvis prisen på gull går opp 100 dollar til 1 600, og alt annet er likt, så har selskapet doblet resultatet på bunnlinjen til 200 dollar. Noe som selvsagt kan bedre aksjekursen til selskapet betydelig.
  2. Videre har stenging av flere gullgruver på grunn av smitterisiko fra covid-pandemien satt press på tilbudet av gull. Dette gir igjen støtte for at prisen kan bevege seg oppover for å friste mer tilbud til markedet.
  3. Gruveselskaper med sterk balanse som har gullreserver av høy kvalitet er best posisjonert for å dra nytte av dette

Leave a Reply