En kort biografi

Her er litt av bakgrunnen min og hva som har ledet meg til å fokusere på deep value i min investeringsfilosofi.

Jeg startet min investeringskarrierer under finanskrisen 2008 og 2009 med å investere i Skagenfondene. Jeg hadde nettopp begynt på økonomistudier i Bergen og fant raskt ut at investeringer var det mest spennende temaet. Selv om det var greit å se på pengene jeg hadde investert i fond så fant jeg ut at det var mer spennende å investere på egenhånd. Jeg ønsket derfor å styre mer av investeringene mine selv.

Starten på den individuelle investeringskarrieren kom i slutten av 2011 under Eurokrisen. Dette var en volatil periode for en relativ nybegynner som meg og jeg gjorde stort sett alle nybegynnerfeilene en kan gjøre. Jeg handlet for ofte, jeg fulgte ukritisk aksjetipsene som ble gitt ut i avisene og kanskje viktigst av alt: jeg hadde ingen plan om hvordan jeg skulle investere. Selv med lokkepris med lav kurtasje den første måneden var det bare nettmegler som tjente penger de første månedene mine som investor. Heldigvis var jeg student på dette tidspunktet så beløpene som jeg endte opp med å tape var ikke så store. Når jeg ser tilbake på denne perioden så anser jeg de pengene jeg tapte som skolepenger.

Etter en mindre imponerende start så begynte jeg å lete etter kunnskap om hvordan å investere smartere. Som så mange andre gikk da fokus over på utbytteaksjer og verdiselskaper. Warren Buffet og forvaltere i Skagenfondene var en naturlig inspirasjon selv om jeg hadde en mer enkel tilnærming. Det var stort sett fokus på pris mot bokførte verdier og inntjening (P/B og P/E), bunnlinjevekst og utbytte. Ikke alle aksjer gjorde det like bra, men investeringer i lakseaksjer og bankaksjer bidro veldig til at porteføljen leverte positive resultater. Jeg var spesielt fornøyd med investeringen i bankaksjene. Her hadde jeg inntrykk av at jeg kunne plukke opp penger på gaten. En kunne lese i avisene om rentemarginen til bankene ble større og større fordi at de måtte bygge reserver til en motsyklisk buffer. Det vil si at de tjente mer penger. I stedet for å klage på at banken tok seg for godt betalt ble jeg eier i flere av bankene.

Resultatene ble etterhvert så gode at jeg i 2014 begynte å forvalte litt penger for venner og familie. Familiemedlemmer så seg lei av at bankene satte ned rentene og ønsket å fortsatt ha endel avkastning på sparepengene. Med å investere for andre var det helt andre premisser: her var det ikke mål om å slå markedet, kun å slå rentene i banken. Investeringer ble derfor gjort i lavbetaaksjer med lavere volatilitet enn resten av markedet. I Norge har vi flere store selskap som likevel kan variere mye i pris. For eksempel er aksjeprisen til Equinor (tidligere Statoil) svært avhengig av oljeprisen. Oljeprisen kan variere veldig i verdi og tilsvarende påvirker dette aksjen som beveger seg mye sammenlignet med for eksempel bank- eller konsumaksjer. Selv med lavere volatilitet kunne disse aksjene bevege seg sakte, men relativt sikkert oppover.

Høsten 2015 begynte jeg i fast jobb i teknologibransjen. Jeg hadde mindre tid til å fokusere på investeringer og måtte forenkle investeringskriteriene mine. I tillegg begynte jeg å fokusere på vekst- og teknologiselskaper siden jeg lærte mer i denne bransjen med å jobbe der. Med å se hvilke produkter og selskaper en bedrift bruker penger på ukritisk så kunne jeg anslå hvilke selskaper som alltid ville ha et marked i mange år fremover. Jeg anvendte også en mer trendfølgende strategi hvor jeg bare investerte i selskaper med positiv retning. Mine største investeringer var i Amazon som hadde stor vekst i Amazon Web Services, Microsoft som hadde stabil vekst i Office, Azure og skylagringstjenester og Adobe som som brukes av nesten alle. Selv om alle disse selskapene var svært dyre så viste de sterk vekst og markedet belønnet denne veksten med å gi alle solid avkastning. 

Selv om denne strategien hadde fungert svært bra fra 2015 med over 100 % avkastning i alle techaksjene så begynte prisingen å bli svært høy på alle selskapene. Dette var alle selskaper som vil overleve i flere år fremover, men markedsverdien kunne ikke lenger rettferdiggjøres av inntjening og vekst lenger. Jeg begynte derfor å flytte noe av investeringene over i Deep Value selskaper sommer 2019 og har vært der siden. Disse selskapene har potensiale til å gå flere 100 % og er langt mindre populære blant analytikerne.

Leave a Reply